KURS „TRENING PERSONALNY Z OSOBĄ Z PROBLEMAMI BÓLOWYMI KRĘGOSŁUPA”

Czas trwania kursu: 2 dni (16 godziny)

Kurs przeznaczony jest dla: instruktorów fitness, trenerów personalnych, nauczycieli wychowania fizycznego, studentów oraz absolwentów AWF i Fizjoterapii.

Kurs umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności do pracy z klientem indywidualnym, wymagającym oceny jego dysfunkcji, stworzenia planu postępowania terapeutyczno – treningowego dostosowanego do jego możliwości, odpowiedniej motywacji i kontroli osiąganych efektów.

Tematyka kursu

Podstawy prowadzenia treningu personalnego

Patologia kręgosłupa

Postępowanie terapeutyczne w jednostkach chorobowych (lub w zespołach bólowych dopisać… wykorzystanie różnych metod, np. główne zasady pracy z klientem z wykorzystaniem metody McKenzie, Terapii Mulligana itd.

Taśmy mięśniowo – powięziowe

Rola mięśni dna miednicy w zespołach bólowych kręgosłupa

Elementy Pilates, jogi i relaksacji w treningu personalnym

Cena kursu

650 zł (studenci 520 zł.)

Opłata obejmuje: koszt szkolenia, obszerne materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, napoje i drobne przekąski.

Terminy

Miejsce

NZOZ „Palomed”, ul. Seniora 2, 35-310 Rzeszów (sala rehabilitacyjna)

Formularz zgłoszeniowy