Szkoleniowcy

Joanna Kogut

Joanna Kogut – magister Fizjoterapii oraz Politologii i Nauk Społecznych w Zakresie Socjologii.

OM Dyplom Pilates Matwork Instruktor, Trener Personalny, Instruktor Rekreacji Ruchowej ze Specjalnością Fitness, Instruktor Tańca.

Właścicielka firmy „Akademia Zdrowia AVITA”.

Szkoleniowiec w zakresie prozdrowotnych form fitness.

Dyplomowany terapeuta PNF, Kinesiology Tapingu, Masażu Leczniczego II stopnia, Terapii Tkanek Głębokich

Joanna Kmieć

Joanna Kmieć - magister Fizjoterapii w trakcie specjalizacji z fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Ukończone uczelnie wyższe: Uniwersytet Rzeszowski kierunek Fizjoterapia; Wyższa SzkołaInformatyki i Zarządzania w Rzeszowie kierunek Zdrowie Publiczne; Uniwersytet Rzeszowski, studia podyplomowe, kierunek Pedagogika w ochronie zdrowia; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, studnia podyplomowe: Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi.

Szkolenia i kursy: dyplomowany terapeuta PNF, Terapeuta Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a, Kinesiology Tapingu, Neuromobilizacji.