Trening indywidualny

Trening indywidualny jest najbardziej efektywną formą treningu, która daje najszybsze rezultaty.

Program ćwiczeń jest dostosowany do potrzeb, możliwości i ograniczeń osoby ćwiczącej, po uprzednim badaniu i ocenie postawy.

Postępowanie rozpoczyna się od określenia celu, którym może być:

W procesie treningowym, oprócz systemu Pilates, stosuję elementy innych metod terapeutycznych: PNF, treningu funkcjonalnego, poizometrycznej relaksacji mięśni, rozluźniania mięśniowo – powięziowego, treningu dna miednicy, stretchingu, treningu relaksacyjnego Schulza.

W zależności od celu i preferencji osoby ćwiczącej, wykorzystuję przyrządy: duże i małe piłki, taśmy Thera Band, dynairy, rollery i inne.

Trening indywidualny prowadzony jest na sali treningowej, lub w domu klienta.

Trening grupowy

Trening grupowy prowadzony jest w małych grupach (maksymalnie 6 osób) na sali rehabilitacyjnej w NZOZ Palomed w Rzeszowie przy ulicy Seniora 2. Ćwiczenia w małej grupie pozwalają instruktorowi śledzić dokładnie pracę osób ćwiczących, dotrzeć do każdej z nich, stosować korekcję oraz modyfikację ćwiczeń w zależności od potrzeb.